Ocena brak

Organy (rodzaje właściwości)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Właściwość rzeczowa dotyczy przydzielonych danemu organowi kategorii spraw;

Właściwość miejscowa, zwana też terytorialną, dotyczy przestrzeni działania organu;  

Właściwość instancyjna zakłada wielostopniową organizację administracji i rozstrzyga, którego stopnia organ jest właściwy do załatwiania sprawy. Ustalenie, jaki organ jest organem I instancji przesądza z kolei o tym, jaki organ jest organem II instancji;

Właściwość funkcjonalna odnosi się do określenia, który z wewnętrznych organów danego podmiotu jest właściwy do załatwienia danej sprawy. Z reguły jest to kwestia wewnętrznej regulacji prawnej w ramach danego podmiotu. Przepisy prawa mogą wymagać, aby daną sprawę załatwiała osoba będąca organem.

Podobne prace

Do góry