Ocena brak

Organy publikacyjne (rodzaje)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji:

1) Dziennik Ustaw RP;

2) Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski”;

3) Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”; Wydawane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz kierowników urzędów centralnych:

4)dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej;

5) dzienniki urzędowe urzędów centralnych; Wydawane przez wojewodę:

6) wojewódzki dziennik urzędowy.

Podobne prace

Do góry