Ocena brak

Organy publikacyjne (pojęcie)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Organy publikacyjne są to organy przeznaczone do publikowania aktów prawnych. Organy te nazywamy też dziennikami urzędowymi. Wydawane są one przez właściwe organy przeznaczone do ogłaszania aktów normatywnych, aktów prawnych, ogłoszeń urzędowych, itd. Możemy wyróżnić dwie kategorie dzienników urzędowych są nimi dzienniki promulgacyjne i informacyjne.

Różnica między nimi polega przede wszystkim na treści i adresacie. Dziennik promulgacyjny ma za zadanie ogłoszenie określonych aktów prawnych w określony sposób, publikacja w takim dzienniku nadaje tym aktom moc obowiązującą. Gdyby taki akt nie został ogłoszony w takim dzienniku spowodowałoby to jego nieważność.

Dzienniki informacyjne służą głownie do ogłaszania aktów dotyczących stosunków wewnętrznych adm. Możemy również wyróżnić dzienniki o charakterze promulgacyjno-informacyjnym, gdzie oprócz promulgacji aktów prawnych znajdują się materiały informacyjne.

Podobne prace

Do góry