Ocena brak

Organy Publikacyjne

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

I Dziennik Ustaw RP i Dziennik Urzędowy RP “ Monitor Polski “.

Dzienniki Urzędowe dzielimy na :

  1. Promulgacyjne- ogłaszanie pewnych aktów prawnych w sposób prawem przewidziany, przy czym dopiero wskutek promulgacji dany akt prawny uzyskuje pełną moc obowiązującą np., rozporządzenie ( jeśli jest stanowione przez centralne organy państwa, musi być pod warunkiem jego ważności ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP ).

  2. Informacyjne- dotyczą stosunków wewnętrznych adm, np. akty dotyczące jednostek podległych Ministrowi Edukacji Narodowej są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji Narodowej.

W Dzienniku Ustaw ogłoszeniu podlegają :

  1. Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy.

  2. Rozporządzenia Prezydenta RP, RM, PRM, Ministrów Krajowej Rady Radiofonii i telewizji.

  3. Umowy zawarte przez Państwo Polskie z innymi państwami, ich ratyfikacji oraz uczestnictwa w nich innych państw.

  4. Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów o sprostowaniu błędów w ogłoszonych aktach prawnych.

Ogłaszane są też zarządzenia : Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu, Marszałka Sejmu w sprawie wyboru Prezydenta RP.

W Dzienniku Urzędowym ogłasza się :

  1. Uchwały Sejm, Senat i RM.

  2. Zarządzenia i postanowienia Prezydenta RP.

  3. Zarządzenia państwowych władz naczelnych urzędów centralnych wydane celem wykonania ustaw.

  4. Inne zarządzenia, obwieszczenia, komunikaty np. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ogłasza się też postanowienia Prezydenta RP o nadaniu adresów, odznaczeń, obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej aktów normatywnych publikowanych w “ Monitorze Polskim”.

Akty prawne ogłoszone w dzienniku wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich ogłoszenia. Dniem ogłoszenia jest dzień wydania. Dłuższy vacatio legis ( okres oczekiwania ) przeznaczony jest do wprowadzenia w życie nowego aktu prawnego.

Podobne prace

Do góry