Ocena brak

Organy prowadzące postępowanie administracyjne

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

A) Organy administracji rządowej: terenowe /organy administracji zespolonej np. wojewodowie i niezespolonej np. dyrektor urzędu celnego/ i centralne,

B) Organy samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry