Ocena brak

Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

1. Prezes RM lub właściwi ministrowie-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego; organów administracji rządowej,

2. Organy o ogólnokrajowym zasięgu działania w stosunku do organów państwowych innych niż punkt 1,

3. W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych organizacji; wyjątkowo Prezes RM; właściwy minister.

Podobne prace

Do góry