Ocena brak

Organy ewidencyjne

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa ze względu-na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a wpisu do ewidencji dokonuje (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Krajowy Rejestr Sądowy.

Pozostali przedsiębiorcy (poza osobami fizycznymi) mogą podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podobne prace

Do góry