Ocena brak

Organy działające w zastępstwie wojewody

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Wojewoda jest jednoosobowym org. adm., koncentrującym w swoim ręku całość kompetencji przydzielonej mu przez prawo. Może on powierzać część swoich kompetencji innym podmiotom (będą działały w jego imieniu). Wojewoda:

- wyznacza zakres realizacji jego kompetencji przez wicewojewodów,

- może upoważnić w formie pisemnej pracowników urzędu woj. do załatwiania określonych spraw w jego imieniu,

- może powierzyć (zlecić) org. gminy i kierownikom państwowych jednostek organizacyjnych prowadzenie niektórych spraw, np. wydawanie decyzji adm. Tu powierzenie następuje w drodze porozumienia ogłaszanego w woj. dzienniku urzędowym,

- może powierzyć w szczególnych wypadkach swoje kompetencje innym jednostkom niż wymienione.

Podobne prace

Do góry