Ocena brak

Organy Banku Centralnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

  • Prezes – powołany jest na 6 lat, ta sama osoba nie może być więcej niż dwie kolejne kadencje. Wybierana przez Sejm na wniosek Prezydenta. Kadencja kończy się: po upływie 6 lat, kiedy umrze, kiedy zrezygnuje albo, kiedy go odwołają. Odwołać prezesa można, gdy: choroba uniemożliwia wykonywanie czynności zawodowych, został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo, Trybunał Stanu orzekł wobec tej osoby zakaz wykonywania zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością organów państwowych.

  • Zarząd – składa się z Prezesa, który jest Przewodniczącym Zarządu i z 6-8 członków w tym 2 wiceprezesów powołanych przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa NBP. Powoływani są na 6 lat na jedną kadencję, a odwołany ta jak u Prezesa.

  • Rada polityki pieniężnej – składa się z Przewodniczącego i 9 członków wybieranych w różnych ilościach przez Sejm, Senat i Prezydenta na 6 lat bez możliwości drugiej kadencji.

Podobne prace

Do góry