Ocena brak

Organy autonomiczne w Galicji w latach 1862 - 1914

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Ziemie polskie przyłączone do Austrii w wyniku rozbiorów, określone mianem Królestwa Galicji i Lodomerii, stały się po 1849 roku jednym a krajów koronnych monarchii Habsburgów. Galicja wchodząca w skład Cesarstwa Austriackiego na podstawie Dyplomu Październikowego  z 1860 roku oraz Patentu Lutowego 1861 rok otrzymała autonomię. W 1860 roku ustanowiono w Galicji Sejm Krajowy- jednoizbowy, -przedstawiciele pochodzili z powszechnych, nierównych, niedemokratycznych wyborów. Sprawował nadzór nad administracją krajową, na czele sejmu stał Marszałek Krajowy.  

Wydział Krajowy- organ wykonawczy sejmu , wybierany na 6 lat -posiadał inicjatywę ustawodawczą, sprawował nadzór nad samorządem terytorialnym, reprezentował kraj na zewnątrz.

Władze Rządowe -najważniejsza zmiana to zmiana podziału z Dystryktów na Powiaty, oddzielono władze rządowe od samorządowych.

Administracja Rządow:

a. Minister do spraw Galicji (sprawy krajowe),

b. Namiestnik z Namiestnictwem we dworze (reprezentant cesarza),

c. Starosta ze Starostwem Powiatowym ( sprawował nadzór nad samorządem gminy)

W okresie autonomii oddzielono od administracji wymiar sprawiedliwości .Samorząd terytorialny występował na szczeblu powiatu i gminy (miejskie i wiejskie)

1.Powiat:

a. Rada powiatowa-organ uchwałodawczy –kontrolujący,

b. Wydział Powiatowy- organ wykonawczy – zarządzający. Rada powiatowa sprawowała nadzór na gminami i sprawami wewnętrznymi powiatu

2.Gminy:

a. Miejska- Rada Miejska-organ uchwałodawczy- nadzorujący; Magistrat –organ wykonawczo- zarządzający z Prezydentem lub Burmistrzem na czele,

b. Wiejskie- Rada Gminy –organ uchwałodawczo –nadzorujący -Zwierzchność Gminna- organ wykonawczo - zarządzająca z Naczelnikiem Gminy na czele. Samorząd Miejski i Gmina wykonywały zadania własne i pomocnicze. 

Podobne prace

Do góry