Ocena brak

Organy asystujące i udzielające pomocy w postępowaniu egzekucyjnym

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Organ egzekucyjny lub egzekutor mogą zwrócić się o pomoc do Policji, Straży Granicznej, jeżeli natrafią na opór lub się go spodziewają w trakcie egzekucji. Gdy opór stawia żołnierz to właściwy jest organ wojskowy. Obowiązki organów pomocniczych i asystujących określają właściwi ministrowie, w/w organy nie mogą odmówić pomocy egzekutorowi.

Podobne prace

Do góry