Ocena brak

Organy administracji - Samorządowej

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Administracja samorządowa funkcjonuje na trzech poziomach:

- gminy

- powiaty

- województwa

Administracja samorządowa charakteryzuje się niezależnością.

Na szczeblu gminy wiejskiej stoi wójt, a organem pomocniczym jest sołectwo.

Na szczeblu gminy miejskiej stoi burmistrz, prezydent, a organem pomocniczym są rady dzielnicy, osiedla.

W powiecie organem jest zarząd ze starostą na czele, nie pochodzi on z wyborów powszechnych.

Zastępca nie współodpowiada i nie współdecyduje.

W województwie organem jest zarząd z marszałkiem sejmiku wojewódzkiego, sejmik wojewódzki jest organem uchwałodawczym.

Podobne prace

Do góry