Ocena brak

Organy administracji rządowej

Autor /Romek Dodano /17.08.2011

Są nazywane też org. adm. państwowej i obejmują org. podporządkowane R.M. - art. 51 ust. 2 Konst.:

- org. centralne, znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze adm.

~ org. naczelne (R.M., Prezes R.M., ministrowie)

~ tzw. urzędy centralne (organy centralne, które nie są org. naczelnymi, np. Gł. Urząd Ceł)

- org. terenowe, zarządzają tylko częścią terytorium państwa

~ org. rządowej adm. ogólnej (wojewodowie i kierownicy rejonowych urzędów rządowej adm. ogólnej)

~ org. adm. specjalnej (podporządkowane bezpośrednio są ministrom), np. dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych.

Podobne prace

Do góry