Ocena brak

Organy administracji publicznej

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Mogą konkretyzować normy prawne określające ich zadania

- Nie mogą jednak samodzielnie stanowić takich norm prawnych

Jest więc nie dopuszczalne, by administracja publiczna sama stanowiła w własnych zadaniach, by kreowała dla siebie zadania, określając je w aktach normatywnych stanowionych przez siebie (rozporządzenia, uchwały, zarządzenia) z pominięciem legitymacji prawnej do ich stanowienia zawartej w Konstytucji i ustawach

Podobne prace

Do góry