Ocena brak

Organy administracji - Centralne

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

1.Prezes RM (nadzoruje CBA)

2.Ministrowie:

- resortowi – posiadają uprawnienia do wydawania rozporządzeń i kierują działem administracji rządowej (resortem)

- nieresortowi – Rzecznik Rządu, mają inne konstytucyjne zadania powierzone przez Premiera.

Ministrem właściwym do spraw administracji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który skupia wojewodów, nadzoruje Policję i Straż Graniczną, ABW.

Administracja więzienna podlega Ministrowi Sprawiedliwości, a Urzędy Skarbowe – Minister Finansów.

Podobne prace

Do góry