Ocena brak

Organizowanie jako proces

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

To zespół działań, którego celem jest uzyskanie stanu instytucji, w którym jej członkowie będą wspólnie działać w sposób zapewniający sprawną realizację celów instytucji. Istnieją dwa aspekty procesu:

  1. dzielenie organizacji na części (podsystemy), odpowiednio do postawionych celów i planów ich realizacji;

  2. wzajemne relacje uprawnień kierowniczych, które wiążą kierownictwo instytucji z pracownikami niższych szczebli.

Kierowanie -jest to pracowanie przez innych ludzi, polegające na wskazywaniu dróg oraz kontroli działania podwładnych i pobudzaniu ludzi do pracy. Jest to działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych zgodnie z celem tego, który kieruje. Władza kierownika wynika stąd, że zajmuje on w strukturze organizacji pozycję, o co najmniej jeden szczebel wyższą w stosunku do podwładnych.

Zarządzanie -jest rodzajem kierowania, w którym kierujący ma uprawnienia zwierzchnie wstosunku do podległych mu pracowników lub instytucji, wynikające bezpośrednio z własności środków produkcji albo nadane przez organy reprezentujące właściciela środków produkcji. Zarządzanie polega na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych.

Podobne prace

Do góry