Ocena brak

Organizacyjne struktury smukłe i płaskie

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Wyodrębnia się ze względu na liczbę poziomów kierownictwa, przy danej liczbie pracowników wykonawczych.

Struktura smukła charakteryzuje się dużą liczbą poziomów hierarchicznych i małą rozpiętością zarządzania. Stwarza ona możliwość operatywnego zarządzania zespołem bezpośrednich podwładnych, których kontakty z kierownictwem są stosunkowo częste i długotrwałe. Do wad struktury smukłej należą:

  • oddalenie kierowników wyższych poziomów zarządzania od bezpośrednich wykonawców;

  • wydłużenie dróg przepływu informacji;

  • biurokratyzacja i wzrost kosztów zarządzania.

Struktura płaska cechuje się ograniczoną liczbą poziomów hierarchicznych i dużą rozpiętością zarządzania (liczbą komórek podporządkowanych jednemu kierownikowi). Umożliwia ona najkrótszą drogę od najniższego poziomu zarządzania do najwyższego. Kierownik, któremu podlega duża liczba podwładnych, z konieczności musi poświęcać mniej czasu na osobiste kontakty z każdym z nich. Koszty administracyjne są w tym wypadku niższe niż przy strukturze smukłej (mniejsza liczba kierowników).

Zarówno nadmiernie smukła, jak i nadmiernie płaska struktura są równie niekorzystne dla sprawnego funkcjonowania instytucji. Struktury organizacyjne powinny być tak tworzone, aby formalna rozpiętość zarządzania była równa potencjalnej rozpiętości dla wszystkich stanowisk kierowniczych. Bardziej korzystne są struktury płaskie, dlatego dąży się przede wszystkim do ich wprowadzania.

Podobne prace

Do góry