Ocena brak

Organizacyjne przygotowanie produkcji

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Organizacyjne przygotowanie produkcji składa się z następujących etapów:

  1. Produkcyjne przygotowanie produkcji – obejmuje przygotowanie stanowisk roboczych, ukształtowanie struktur produkcyjnych (struktura produkcyjna czy procesowa), przygotowanie środków transportu (zewnętrznego i wewnętrznego), przygotowanie magazynów i opracowanie planów produkcji

  2. Zaopatrzeniowe przygotowanie produkcji – zawieranie umów z dostawcami

  3. Narzędziowy przygotowanie produkcji – zakup narzędzi i pomocy warsztatowych

  4. Zaszeregowanie pracowników

  5. Rynkowe przygotowanie produkcji w reklamy, promocje, przygotowanie serwisu

Wszystkie etapy, oprócz pierwszego realizowane są na bieżąco i nie tworzy się dla nich organizacyjne wyodrębnionych komórek.

Podobne prace

Do góry