Ocena brak

Organizacyjne formy kształcenia

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

I. Szkolne

a) Lekcyjne:

- zajęcia edukacyjne

- zajęcia klasowo – lekcyjne

- zajęcia w  klasach – pracowniach -

b) Pozalekcyjne

- zajęcia : wyrównawcze

- koła zainteresowań i zajęcia świetlicowe

Pozaszkolne:

- praca domowa

- wycieczki

- zajęcia w domach kultury, klubach

Podobne prace

Do góry