Ocena brak

Organizacje transnarodowe, rola i znaczenie we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Organizacje transnarodowe – nie zostały utworzone przez państwa . Organizacje te nie działają ze skutkiem prawnym w płaszczyźnie prawa międzynarodowego,. Członkami ich są osoby fizyczne lub osoby prawne , a więc instytucje i stowarzyszenia o charakterze publicznym lub prywatnym .

Ich miedzynarodowy charakter polega na ty ,ze zrzeszają członków z różnych krajów i stwarzają ramy współpracy wykraczającej poza granice jednego państwa. Istnieje około 3000 org. pozarządowych . Stowarzyszenia tego rodzaju utworzyły np. kościoły zw. Religijne. Związki zawodowe, itp.

Funkcje ich są różne. W niektórych stowarzyszeniach przeważają działania kształtujące opinię publiczną i opinię kół rządowych , w innych dążące do nawiązania kontaktów między grupami społecznymi i profesjami. . Niektóre z nich są grupami nacisku o wcale niemały znaczeniu , inne wspomagają działalność rządów i inicjują nowe przedsięwzięcia.

Podobne prace

Do góry