Ocena brak

Organizacje społ. wykonujące funkcje z zakresu adm. publ.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Organizacje społ. działają w formach sobie właściwych (w statucie), pozbawionych przymusu państwowego. Natomiast przekazanie im funkcji zleconych pociąga za sobą ich uprawnienie do rozstrzygnięć w formach zastrzeżonych dla org. adm. publ. Rozstrzygnięcia te są poparte możliwością użycia przymusu organizacyjnego i państwowego. Organizacja społ. winna spełniać określone warunki przy przekazaniu jej funkcji zleconych:

- funkcja ta winna leżeć w sferze zainteresowania organizacji

- powinna być realizowana przez aparat społ.

Podstawowe cechy org. społ. to: samodzielność organizacyjna, dobrowolność uczestnictwa, trwałość działania, określona rola w państwie. Do org. społ. wg w/w cech będą należeć też partie polit. i stowarzyszenia (dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych).

Podobne prace

Do góry