Ocena brak

ORGANIZACJE REGIONALNE O CELACH OGÓLNYCH

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Organizacje regionalne wyróżnia:

 • ich terytorialny zakres działania

 • regionalna (ograniczona kwestia członkostwa) – zrzeszają członków z określonego regionu

 • ogólność celów mających zasięg terytorialny (tylko państwa członkowskie), np. zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w określonym regionie geograficznym

 • cele wszechstronne, odnoszące się do wszystkich dziedzin życia społecznego

 • możność do stosowania siły jedynie dla odparcia napaści zbrojnej lub z upoważnienia RB

 • są to głównie organizacje rządowe 

 • stanowią ponad 70% wszystkich organizacji

Do grupy tej można zaliczyć:

 • OPA (Organizacja Państw Amerykańskich) - skupia państwa amerykańskie /wpływ panamerykanizmu/

 • OJA (Organizacja Jedności Afrykańskiej) - skupia państwa afrykańskie /wpływ panafrykanizmu/

 • LPA (Liga Państw Arabskich) - skupia państwa arabskie /wpływ panarabizmu/

 • WE (Wspólnoty Europejskie)

 • UZE (Unia Zachodnioeuropejska)

Podobne prace

Do góry