Ocena brak

Organizacje regionalne i ich działalność na arenie międzynarodowej

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

W 1947 r. na konferencji w Rio de Janeiro przyjęto międzyamerykański traktat w wzajemnej pomocy, a 1948 roku podpisano w Bogocie Kartę Organizacji Państw Amerykańskich. Powstanie tej organizacji związane było z dążeniem państw Południowej i Środkowej Ameryki do niezależności. OPA jest organizacją regionalną w ramach ONZ-u.

Członkami organizacji są wszystkie kraje półkuli zachodniej. Podobne funkcje spełniała Unia Panamerykańska, której początki sięgają roku 1889.

Zadania: rozwijanie współpracy we wszystkich dziedzinach stosunków międzynarodowych m.in. pokoju i bezpieczeństwa, organizowanie wspólnych działań w wypadku agresji, rozwiązywanie zagadnień natury politycznej, prawnej i gospodarczej.

22 marca 1945 r. podpisano w Kairze Pakt ustanawiający Ligę Państw Arabskich, do której należą państwa arabskie m.in. Libia Tunezja, Kuwejt, Maroko, Sudan, Jemen, Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Zajmuje się całością spraw interesujących państwa członkowskie. W pierwszych latach działalności koncentrowała się przede wszystkim na walce o ich niezawisłość, a następnie o ich rozwój gospodarczy.

Organizacja Jedności Afrykańskiej –powstała w wyniku likwidacji kolonializmu w Afryce w latach 1957-1963. Źródłem i podstawą prawną jej istnienia i działania jest Karta OJA podpisana 25.05.1963 r w Addis Abebie. Cele: umacniania jedności i solidarności państw afrykańskich, pogłębianie współpracy na rzecz stworzenia narodom Afryki lepszych warunków bytu, obrona suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości, zlikwidowanie kolonializmu. Organizacja ta obejmuje państwa afrykańskie położone na kontynencie, Madagaskar oraz inne wyspy położone w sąsiedztwie Afryki.

Organizacja Konferencji Islamskiej – powstała w maju 1971 r. , członkami są wyłącznie państwa muzułmańskie. W sumie organizacja liczy 52 członków. Jedynym kryterium, na podstawie którego utworzono ten region, jest wyznawana religia. Konferencja Islamska jest organizacja o celach ogólnych. Powołano ją z myślą, że stworzy szeroką platformę współpracy państwa muzułmańskich, przyczyni się do zbliżenia państw członkowskich i wytworzy poczucie solidarności grupowej.

Posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną. Wspólnota Niepodległych Państw – utworzona 8 grudnia 1991 r. przez przywódców Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Powodem tej decyzji było odrzucenie koncepcji Związku Suwerennych Państw. Następnie do WNP dołączyła: Armenia, Mołdowa, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan. Celem jest współpraca państw członkowskich.

Podobne prace

Do góry