Ocena brak

Organizacje posłów w Sejmie i senatorów w Senacie

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Formami politycznej organizacji posłów i senatorów są kluby, koła lub zespoły poselskie / senatorskie; dopuszczalne jest też tworzenie klubów, kół lub zespołów wspólnych.

Prawo ich tworzenia wynika z ogólnej wolności działania partii politycznych, co gwarantuje Konstytucja.

Kluby i koła muszą być zorganizowane na zasadzie politycznej – co ozn., że muszą grupować członków o określonej orientacji politycznej.

Może to być przynależność do jednej partii politycznej, nie jest to jednak wymaganiem koniecznym.

Dla zorganizowania klubu wymagana jest liczba co najmniej 15 posłów, bądź 7 senatorów.

W przypadku, gdy dane ugrupowanie, czy orientacja ma mniej reprezentantów, może zorganizować tylko koło poselskie, bądź senatorskie.

Kluby mają przyznane uprzywilejowane stanowisko w izbie: są one z mocy prawa reprezentowane w Konwencie seniorów, a z mocy zwyczaju parlamentarnego – w składzie Prezydium Izby.

Rolą klubów i kół jest stworzenie politycznych przesłanek funkcjonowania Izby i podejmowania przez nią aktów i rozstrzygnięć.

Wewnętrzna organizacja klubów i kół zależy przede wszystkim od ich liczebności.

W klubie mogą też powstawać wewnętrzne koła, zespoły.

Podobne prace

Do góry