Ocena brak

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE – pojęcie i rodzaje

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Organizacja międzynarodowa to celowe związki i zrzeszenia co najmniej trzech uczestników stosunków międzynarodowych, powstałe w wyniku zawartego między nimi porozumienia i wyposażone w stałe organy. Organizacje międzynarodowe są specyficznymi formami współpracy międzynarodowej. Członkami organizacji międzynarodowych mogą być państwa, organizacje i stowarzyszenia krajowe (czyli osoby prawne) oraz osoby fizyczne.

Podział pod względem celów:

  • o celach wszechstronnych z wszystkich dziedzin życia społecznego

  • o celach wyraźnie ograniczonych do pewnej dziedziny czy sfery stosunków

Podział ze względu na zakres członków:

uniwersalne (większość państw świata)

– regionalne

Podział ze względu na charakter ich członków:

  • rządowe (IGO'S) – celem jest wywarcie nacisku na państwo; utworzone przez minimum trzy państwa na podstawie umowy międzynarodowej, wielostronnej; regularnie pracują na sesjach, określają warunki przyjęcia; non profit

  • pozarządowe (INGO'S) – celem jest również wywarcie nacisku na państwo; nie tworzone w następstwie umowy międzynarodowej, tworzone przez osoby fizyczne bądź prawne, wiąże ich nieformalna umowa, nie powinny być ograniczone warunkami przyjęcia; non profit

  • korporacje transnarodowe (TNC'S) – działają na podstawie umowy wewnętrznej, tworzone przez podmioty co najmniej dwóch państw, z czego jeden nie może być związany z państwem, działają ponad państwami; profit.

Oblicza się, że obecnie istnieje ponad 30 tyś. organizacji międzynarodowych (działające od XX w.). Wyznaczniki organizacji:

– 1 tyś. – rządowe

– do 10 tyś. – pozarządowe

– 20 - 30 tyś. – transnarodowe (działają od drugiej polowy XX w.)

Do góry