Ocena brak

Organizacje międzynarodowe - OPA

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Organizacja Państw Amerykańskich, ang. Organization of American States (OAS) lub hiszp. Organización de los Estados Americanos (OEA). Organizacja ta została utworzona w 1948 roku na IX Międzyamerykańskiej Konferencji w Bogocie jako kontynuacja Unii Panamerykańskiej.

Członkowie:

- od 1948: państwa Ameryki Łacińskiej (od 1962 bez Kuby) oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Organy:

- stały organ centralny, pełniący funkcję sekretariatu generalnego: Unia Panamerykańska z siedzibą w Waszyngtonie

- najwyższy organ: Konferencja międzyamerykańska (zwoływana co 5 lat)

- Rada OPA (korzysta z pomocy trzech innych organów specjalnych: Rady Społeczno - Gospodarczej, Rady Prawników i Rady Kultury

- w razie potrzeby zwoływane są sesje ministrów spraw zagranicznych, a pomocą służy Międzynarodowa Rada Obrony

Cele. Według sformułowań tzw. Karty z Bogoty (obowiązującej formalnie od 1951) zadaniem OPA jest umacnianie pokoju i bezpieczeństwa kontynentu amerykańskiego oraz pokojowe regulowanie sporów między państwami członkowskimi. Celem Organizacji Państw Amerykańskich jest także wspólne rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i politycznych.

Podobne prace

Do góry