Ocena brak

Organizacje międzynarodowe - NATO

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

NATO (North Atlantic Treaty Organization) powstało na podstawie Paktu Północnoatlantyckiego. Pakt ten, który jest układem wojskowo - politycznym, został zawarty 4 IV 1949 roku w Waszyngtonie i ukształtowane jako agresywne, zimnowojenne ugrupowanie wojskowe, skierowane przeciwko krajom socjalistycznym.

Członkowie:

- od 1949: Belgia, Dania, Francja (Francja w 1966 roku wycofała się z organów wojskowych, jest jednak nadal członkiem, gdyż bierze udział w pracach Rady Atlantyckiej), Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, USA, Wielka Brytania, Włochy

- od 1952: Grecja (Grecja w latach 1974-80 nie uczestniczyła w organach wojskowych), Turcja

- od 1955: RFN (Republika Federalna Niemiec)

- od 1982: Hiszpania

- od 1999: Węgry, Czechy, Polska

Cele. Powstanie Paktu Północnoatlantyckiego zapoczątkowało tworzenie bloków militarnych państw kapitalistycznych (np.: SEATO, CENTO, ANZUS). Bloki te były praktycznie kierowane przez ogromne mocarstwo jakim były i są nadal Stany Zjednoczone. Stworzone porozumienia militarne były wymierzone przeciwko byłemu ZSRR i krajom socjalistycznym. Celem Paktu Północnoatlantyckiego było zjednoczenie państw-członków w antykomunistycznym froncie, a w perspektywie walka z systemem socjalistycznym.

Organy:

Główne:

- Rada Atlantycka

- Rada Stałych Przedstawicieli

- Sekretariat Międzynarodowy (z Sekretarzem Generalnym)

Wojskowe:

- komisja Planowania Obrony (podlegają: komisja Obrony Jądrowej oraz Grupa Planowania Jądrowego)

- Komitet Wojskowy (podlegają: Międzynarodowy Sztab Wojskowy, 3 naczelne dowódca stref wojennych: Europy, Atlantyku i kanału La Manche, Grupa Planowania Obrony Ameryki Północnej)

Podobne prace

Do góry