Ocena brak

Organizacje międzynarodowe - ANZUS

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku. Pakt polityczno - wojskowy podpisany w 1951 roku w San Francisco prze rządy Australii, Nowej Zelandii i USA. Nazwa paktu pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw państw, które go podpisały:

A ustralia

N ew

Z ealand

U nited

S tates

Organizacja ta powstała z inspiracji USA w celu zapewnienia Amerykanom wpływu w pd.-wsch. Azji i basenie Oceanu Spokojnego. W ramach ANZUS'u powstały także zintegrowane siły zbrojne: ANZAC (Korpus Wojskowy Australii i Nowej Zelandii, ang. Australia and New Zealand Army Corps; są to siły zbrojne Australii i Nowej Zelandii zjednoczone pod wspólnym dowództwem na podstawie paktu podpisanego w 1944 roku, od 1951 roku są zintegrowane w ramach ANZUS). Z przynależności do ANZUS wynika obowiązek wzajemnego udzielania pomocy wojskowej w razie napaści na jedno z państw członkowskich.

Członkowie:

- od 1951: Australia, Nowa Zelandia i USA

Organy:

- Rada (w jej skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych lub ich zastępcy)

- Stały Komitet Koordynacyjny (wiceministrowie spraw zagranicznych)

- Komitet Wojskowy (wojskowi państw członkowskich akredytowani przy Radzie)

Podobne prace

Do góry