Ocena brak

Organizacje integracji gospodarczej

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Organizacje gospodarcze krajów rozwijających się Ok. 150 państw należy do Trzeciego Świata. Jako odrębny subsystem polityczny i gosp. Ukształtował się dopiero ok. 20 lat temu. Państwa tworzyły org. Międzynarodowe. Celem głównie było sprzyjanie rozwojowi poszczególnych krajów i regionów trzeciego świata oraz zapobieganie i łagodzenie sporów i konfliktów w skali regionu .

Grupa 77” – 1964 r. organizacja o charakterze gosp. Utworzona by przygotować wspólne stanowisko krajów trzeciego świata na 1 konferencje NNCIAD. Dziś skład grupy 77 to ponad 150 krajów, zadanie – koordynacja działań państw na forum organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Organizacje które grupują kraje trzeciego świata to m. in:

OPEC (Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej) – 1960 r. – skład: 13 krajów. OPEC to forum na którym zapadają decyzje o wielkości wydobycia i cenach światowych ropy. ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Płd.- Wsch.) skład: 6 państw regionu Azji płd. – wsch. Jest to organizacja integracji gospodarczej, której zakres i metody działania upodabniają się do EWG

Podobne prace

Do góry