Ocena brak

ORGANIZACJA SPOŁ. I JEJ RODZAJE. BIUROKRACJA JAKO TYP ORGANIZACJI

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Jest to system środków powodujących, że w gr. jest ład i porządek.  

Org. formalna – jest ustalona określonymi przepisami zawartymi w statucie, regulaminie rozporządzeniach jeśli chodzi o zakład.

Elementy organizacji formalnej o charakterze porządkującym:

1) podział ról i kompetencji, podział pracy,

2) normy org. i sankcje, normy org. Są to przejawy określające zarówno zachowania jakie powinni realizować członkowie grupy i właściwości, którymi powinni się charakteryzować członkowie grupy.

Często tworzą pewne systemy, określa się je jako wzory:

wzory przeciętne – określane są przez min. właściwości i zachowania jakie powinni realizować, nie spotykają się z żadnymi reakcjami instytucji grupowych.

wzór negatywny – określany jest przez te zachowania, których nie powinien realizować, wtedy wzór idealny – określany jest przez zachowania i właściwości, które będzie realizował i będzie się nimi charakteryzował. Wtedy będzie się spotykać z reakcjami pozytywnymi.

3) system przekazywania informacji. org. nieformalna – powstaje spontanicznie, jest wytworem członków gr. elementy:

1) grupy, role koleżeńskie,

2) podgrupy o charakterze. przestępczym,

3) normy, sankcje o charakterze nieformalnym.

Biurokracja. Socjologiczną teorię biurokracji stworzył Max Weber, podstawowe jej cechy: doskonałość techniczna, jej wzgl. samodzielność, działanie bezstronne.

Podobne prace

Do góry