Ocena brak

Organizacja scentralizowana

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

Zdecydowana większość uprawnień decyzyjnych skupiona jest na szczycie hierarchii, w skrajnym przypadku w rękach jednej osoby.

Praktyka pokazuje jednak niechęć kierowników do delegowania uprawnień. Oto pięć podstawowych przyczyn:

  • Błędne przekonanie typu: „Ja zrobię to lepiej";

  • Brak umiejętności kierowania - niektórzy kierownicy nie potrafią stworzyć ogólnego obrazu swojej działalności i nie potrafią sobie uświadomić wagi podziału obowiązków;

  • Brak zaufania do podwładnych;

  • Lęk przed odpowiedzialnością za błędy podwładnych;

  • Brak efektywnego systemu kontroli - równolegle z delegowaniem uprawnień kierownictwo powinno stworzyć skuteczny mechanizm kontroli, umożliwiający uzyskanie informacji o wynikach podwładnych; to zapewnia także wczesne wykrycie problemu.

Również podwładni unikają odpowiedzialności i blokują proces delegowania uprawnień.

Oto główne przyczyny:

- podwładny uważa często, iż łatwiej zapytać przełożonego, co i jak należy robić, niż samodzielnie poszukiwać rozwiązania problemu.

  • podwładny obawia się ewentualnej krytyki, która go może spotkać w wyniku popełnienia potencjalnych błędów - większy zakres obowiązków zwiększa możliwość popełnienia błędu,

  • podwładny nie ma informacji i zasobów niezbędnych do skutecznej realizacji zadania,

  • podwładny uważa, że powierzone mu zadania przekraczają już jego potencjalne możliwości ich wykonania,

podwładny nie ma zaufania do swoich możliwości,

- podwładnemu nie proponuje się dostatecznej rekompensaty za przyjęcie przez niegozwiększonej odpowiedzialności.

Szczególne znaczenie dla zapewnienia efektywności delegowania uprawnień ma precyzyjna wymiana informacji między przełożonym i podwładnym, przestrzeganie zasady równowagi między uprawnieniami a odpowiedzialnością oraz zasady ekwiwalentności świadczeń między organizacją i jej członkami.

Podobne prace

Do góry