Ocena brak

Organizacja Sądu Najwyższego

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby:

  • Izbę Cywilną,

  • Izbę Karną,

  • Izbę Wojskową,

  • Izbę Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

Na czele każdej izby stoi prezes SN powoływany (na wniosek Pierwszego Prezesa SN, zaopiniowany przez zainteresowaną izbę) przez Prezydenta RP. W izbie działa zgromadzenie sędziów izby jako organ samorządu sędziowskiego. Na czele SN stoi Pierwszy Prezes, a organami samorządu sędziowskiego są Zgromadzenie Ogólne oraz Kolegium SN.

Pierwszy Prezes SN jest powoływany przez Prezydenta na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne SN. Pierwszy Prezes sprawuje całokształt administracyjnego kierownictwa pracą Sądu. Poza tym jest on z urzędu przewodniczącym TS oraz członkiem KRS.

Podobne prace

Do góry