Ocena brak

Organizacja produkcji i organizacja pracy.

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Wykonywanie jakichkolwiek procesów produkcyjnych wymaga różnych środków technicznych. Z ekonomicznego punktu widzenia istotne jest to, że te procesy produkcyjne można wykonywać na różnych tzw. stanowiskach:

  • ręcznych – bez narzędzi

  • maszynowych – istotny jest układ etapów pracy operatora na stanowisku

Procesy produkcyjne wymagają zespolenia zasobów ludzkich i materialnych. Z tego stwierdzenia wynika często wykonywany podział z uwagi na odmienność organizowanej materii:

Dopuszczając w tym momencie ten podział jako sensowny, bo w gruncie rzeczy proces produkcyjny stanowi jedność, można powiedzieć że organizacja produkcji zajmuje się ? pracy ludzkiej z materialnymi czynnikami procesu produkcyjnego, a organizacja pracy zajmuje się dobrem i rozmieszczaniem kadr, określeniem form organizowania pracowników, analiza pracy pracowników, normowaniem pracy, dostosowanie stanowisk pracy do wymogów fizjologicznych pracowników, dostosowywanie stanowiska do ekonomii ruchów roboczych.

Podobne prace

Do góry