Ocena brak

Organizacja państwa faszystowskiego

Autor /Miron Dodano /18.10.2011

Faszyzm opierał się na historycznych mitach i nacjonaliźmie.

Przeciwstawiał się parlamentaryzmowi i indywidualizmowi, jednostkę podporządkowywał państwu i wodzowi, wobec którego wymagał posłuszeństwa. Potępiał zarówno komunizm jaki i wolność ekonomiczną, wprowadzając w zamian własne koncepcje. Organizacja państwa faszystowskiego nie była jednak uniwersalna.

Celem faszystów było stworzenie silnego państwa w rękach dyktatora.

Pełnia władzy administracyjnej i politycznej

Zamiast partii politycznych i związków zawodowych wprowadzono korporacje. Były to zrzeszenia tworzone przez państwo według dziedzin gospodarki i skupiały zarówno pracodawców jak i pracobiorców. Państwo było organizatorem i arbitrem. Zakazane były strajki i wolne związki zawodowe.

Podobne prace

Do góry