Ocena brak

Organizacja nieformalna

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

Mała grupa – to zbiór osób stykających się ze sobą na tyle, aby każda z nich zyskała zasób wrażeń o pozostałych osobach jako indywidualnych wystarczający co najmniej do utrwalenia sobie samego faktu ich obecności.

Organizacja nieformalna stanowi sieć osobistych powiązań między pracownikami wyrażającą ich dążenia do zaspokojenia potrzeb, których nie mogą zaspokoić w ramach organizacji formalnej. Organizacje ma charakter spontaniczny i kształtuje się w różnych obszarach działalności firmy.

Cechy charakterystyczne organizacji nieformalnej:

 • Grupy nieformalne nie mają sztywnego i utrwalonego systemu władzy kierowniczej

 • Obowiązuje niepisany kodeks postępowania, ale tym bardziej przestrzegany przez członków grup nieformalnych

 • Grupy nieformalne nie mają sztywnych przepisów prawnych

 • Kierującym jest przywódca wybierany

 • Celem tych grup jest satysfakcja i zaspokojenie potrzeb istotnych dla działającego

 • Układ grupy nieformalnej jest przypadkowy, w strukturze nieformalnej nie ma depersonalizacji a więc członków grupy łączy więź jak najbardziej osobista, bez istnienia takiej więzi grupa się rozpada

Grupy pierwotne – cechują je bezpośrednie więzy osobiste i bezpośrednia współpraca. Kształtują one społeczną osobowość jednostki. Poprzez grupy pierwotne społeczeństwo w dużej mierze kształtuje postawy, opinie i ideały swych członków. A więc grupa pierwotna jest twórcą norm społecznych i kontroli społecznych. Możemy zaliczyć: rodzinę, grupy zabawy, kręgi sąsiedzkie i małe zespoły pracownicze.

Znaczenie organizacji nieformalnych:

 1. łagodzi anonimowość struktury formalnej i wypełnienia w niej luki

 2. organizacją nieformalna jest istotnym elementem porozumiewania się pracowników między sobą

 3. organizacja nieformalna kształtuje kulturę pracy zawodowej pozytywnie bądź negatywnie

Klika – to organizacja nieformalna, której uczestnicy realizują to co do nich formalnie należy, ale w ramach realizacji formalnych obowiązków starają się uzyskać korzyści własne, niekoniecznie.

Cechy członków kliki:

 • konieczna jest grupa ludzi, która ma wspólny, niemoralny cel działania

 • członków kliki charakteryzują szczególne właściwości psychiczne

 •  
  • bezideowość

  • nieuczciwość

  • nieomylność

  • swoisty stosunek do mienia społecznego (zyskać ile się da dla siebie)

  • stosunek do władzy (trzeba ją osiągnąć, wykorzystać, nadużyć)

 • uczestników klik określa stosunek do innych ludzi wyrażający się dążeniem do ich podporządkowania, wykorzystania dla własnych celów i częste jest iż wybijanie się cudzym kosztem.

 • Aby klika mogła działać konieczne są mechanizmy zapewniające jej bezpieczeństwo (kluczowe stanowiska)

Podobne prace

Do góry