Ocena brak

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego.

  1. omawianie wszelkich zagadnień i spraw wchodzących w zakres działalności Organizacji ONZ lub dotyczących funkcji lub kompetencji któregokolwiek organu ONZ.

  2. wydawanie zaleceń we wszystkich tych sprawach pod adresem państw członkowskich organów ONZ.

W sprawach międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju zasada priorytetu kompetencji należy do Rady Bezpieczeństwa.

Kompetencje Rady Bezpieczeństwa.

  1. szerokie kompetencje w sprawach dotyczących pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

  1. opracowanie przy pomocy Wojskowego Komitetu Sztabowego planów ustanowienia systemu regulowania zbrojeń w celu przedstawienia ich państwom członkowskim,

  2. rozpatrywanie sporów i sytuacji zagrażającym pokojowi,

  3. podejmowanie decyzji w sprawie zastosowania sankcji

Podobne prace

Do góry