Ocena brak

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUNKCJE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Sekretarza Generalnego wybiera na 5 lat Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.

Dotychczasowi Sekretarze

1) Trygve Lie

2) Dag Hammarskjold

3) U Thant

4) Kurt Waldheim

5) Javie Perez de Cuellar

6) B. Boutros Ghali

7) Kofi Annan

Funkcje Sekretarza Generalnego

1) prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Narodowego i wszystkich  trzech rad

2) przygotowanie projektu budżetu

3) zarządzanie majątkiem

4) troska o zbieranie składek członkowskich

Podobne prace

Do góry