Ocena brak

Organizacja nadzoru nad bankami w Polsce

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Nadzór bankowy w Polsce sprawuje KNB., której przewodniczącym jest prezes NBP a organem wykonawczym Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów gromadzonych w banku oraz zgodności działalności banków z prawem bankowym, szczególnie z osobami prawnymi i fizycznymi.

Czynności nadzoru bankowego polegają głownie na:

  • badaniu wypłacalności, płynności płatniczej i wyników ekonomicznych banków

  • badaniu zgodności z prawem udzielanych kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń

  • badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek

  • badaniu stosowanego przez banki oprocentowania

KNB opiniuje kandydatów na prezesów banków państwowych.

KNB może udzielać Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeniowego informacji niezbędnych tym organom do wykonywania ich zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa.

KNB może ustalać wiążące banki normy płatności oraz inne normy dopuszczalnego ryzyka. KNB może podjąć decyzję ograniczającą zakres działalności banku lub uchylić zezwolenie na utworzenie banku.

Podobne prace

Do góry