Ocena brak

Organizacja międzynarodowa - pojęcie i istota

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Główną przyczyną formułowania się w nowoczesnym kształcie organizacji md. było powstanie światowego rynku , jako zacieśnianie i wzajemne uzależnienie gospodarcze państw. Postęp techniczny a w szczególności rozwój transportu i łączności , sprzyjają rozwojowi tej formy kontaktów md..

Określenie istoty organizacji md. w formie definicji jest trudne , albowiem różnią się one od siebie liczbą i rodzajem członków zasięgiem działalności zarówno w znaczeniu terytorialnym jak i podmiotowym . Nie ma też normy prawa md. regulującej to zagadnienie , a współczesna nauka nie podała jednoznacznej definicji organizacji md.

Organizacje md. niezależnie od tego czy są postrzegane jako:

  • podmioty politycznoprawne (rządowe, pozarządowe)

  • polityczne (transnarosowe)

  • a nawet apolityczne

są ważnym elementem systemu md. , wielokierunkowo oddziałującym na państwa, ich politykę zewnętrzną i wewnętrzną.

Podstawowe rozróżnienie organizacji rządowych od pozarządowych następuje wg kryterium prawnopolitycznego (mają inny charakter i znaczenie w stosunkach międzynarodowych. )

Organizacje rządowe struktury tworzone przez państwa w celu rozwoju wzajemnej współpracy”. Do powstania organizacji rządowej jest niezbędne minimum : trzy kraje , określona struktura działania , zasady i mechanizmy współpracy oraz najczęściej określane w statucie prawa i obowiązki. Organizacje te działaj a na podstawie umowy wielostronnej , obecnie przyjęcie umowy odbywa się najczęściej w wyniku konferencji md.. Ich cecha to trwałość , istnienie organów stałych, konferencje. Org. ta daży do osiągnięcia celów określonych w statucie.

To różni organizacje od „systemu periodycznych konferencji”

Organizacje pozarządowe to zgodnie z rezolucją Rady Społeczno-Gospodarczej nr 288 z października 1950 „organizacje, których powstanie nie jest następstwem umowy międzynarodowej” . Ich działalność opiera się na aktach wewnętrznych ( statuty , regulaminy) dobrowolnie przestrzeganych przez członków . Członkostwo w organizacji pozarządowej , jak sugeruje nazwa jest oparte na uczestnictwie podmiotów niepaństwowych , polityczno-prawnych lub fizycznych instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych.

Podobne prace

Do góry