Ocena brak

Organizacja Krajowej Rady Sądownictw

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech władz. KRS składa się z:

  1. 4 posłów i 2 senatorów, wybieranych przez izby na okres 4 lat,

  2. Pierwszego Prezesa SN i Prezesa NSA,

  3. 15 członków wybranych spośród sędziów: SN (2), sądów administracyjnych (2), sądów apelacyjnych (2), sądów okręgowych (8) i sądów wojskowych (1); wyboru na czteroletnią kadencję dokonują zgromadzenia ogólne lub zebrania przedstawicieli zgromadzeń ogólnych odpowiednich sądów,

  4. Ministra Sprawiedliwości,

  5. osoby powołanej przez Prezydenta RP.

Rada wybiera ze swego składy prezydium, obejmujące przewodniczącego, dwóch przewodniczących i 3 członków. Obraduje na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych przynajmniej raz na 2 miesiące.

Podobne prace

Do góry