Ocena brak

Organizacja jako postać grupy celowej. Cechy organizacji

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Organizacja – jest to grupa wtórna formalna, powołana do realizacji jakiegoś wyraźnie określonego celu

Podział organizacji

- zrzeszeniowe – powstają w wyniku porozumiewania się ludzi, którzy łączą się w określonym celu np. partia polityczna

- stanowione – powstają w wyniku odgórnych, np. urzędy, zakłady produkcyjne

Przynależność (członkostwo) w organizacji może być:

- dobrowolne – należymy dobrowolnie do niektórych organizacji zrzeszeniowych niektórych stanowionych, np. zakład pracy

- przymusowe – to te stanowione, do których musimy należeć pod przymusem np. wojsko, więzienie

Identyfikacja w organizacji jest cząstkowa i wiąże się z celem grupy

Podstawowe cechy organizacji:

- sformalizowany podział i działań i sformalizowany sposób funkcjonowania – działalność organizacji jest zaplanowana, regulowana, opiera się na statutach i przepisach

- zasada impersonalności – struktura organizacji jest dostosowana do funkcji, a nie do osobowości

- hierarchiczny układ funkcji

- wewnątrz organizacyjny system kontroli i sankcji – wymusza podporządkowanie normom

- system łączności – to układ przepływu informacji zarówno w poziomie jak i w pionie, system łączności spełnia dwie funkcje:

    * funkcję organizacyjno – informatorską

    * funkcję motywująco – inspirującą

- system bodźców – są to bodźce materialne, np. zaspokajanie potrzeb jednostkowych

- system urządzeń do kontaktów zewnętrznych

Podobne prace

Do góry