Ocena brak

Organizacja i kompetencje komisji wyborczych

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Komisje wyborcze są to szczególne organy państwowe, tworzone dla zorganizowania i przeprowadzenia wyborów. Istnieją 3 szczeble komisji wyborczych:

  1. W skali centralnej istnieje Państwowa Komisja Wyborcza, właściwa do wszystkich procedur wyborczych i referendalnych. Jest to organ stały. Składa się ona z 9 członków: 3 sędziów TK, 3 sędziów SN i 3 sędziów NSA. Wskazują ich prezesi odpowiednich sądów, a powołuje Prezydent. PKW wybiera swojego przewodniczącego i dwóch zastępców (art. 36 ows). Jej zadania to:

    • zadania nadzorczo-organizacyjne wobec niższych komisji wyborczych (np. wydawanie wytycznych wiążących dla niższych komisji wyborczych – art. 40 ust. 1 ows),

    • zadania (czynności wyborcze) dokonywane przez samą PKW, np. ogłaszanie wyników wyborów, dokonywanie rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich.

  2. Komisje okręgowe (wybory do Sejmu i Senatu i wybory prezydenckie) lub wojewódzkie (referendum). Nie mają one charakteru stałego i tworzone są odrębnie dla poszczególnych wyborów czy referendów. Składają się one z sędziów, ale na ich czele stoi wojewódzki komisarz wyborczy lub jego zastępca (art. 44 ust. 1 ows). Sędziowie pochodzą z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z danego terenu, zgłaszani są przez Ministra Sprawiedliwości, a ostatecznie powołuje ich PKW. Jej podstawowe zadania to:

- w wyborach parlamentarnych rejestracja kandydatów lub okręgowych list kandydatów (Sejm) oraz ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu,

- w wyborach prezydenckich ustalają wyniki głosowania i przekazują je do PKW,

- sprawowanie nadzoru nad działalnością obwodowych komisji wyborczych.

        3. Obwodowe komisje wyborcze – powoływane odrębnie dla każdych wyborów czy referendum. Powoływane one są spośród wyborców przez wójtów (wybory parlamentarne, wybory lokalne i referendum) bądź przez okręgowe komisje wyborcze (wybory prezydenckie). Podstawowe zadanie komisji obwodowej, to przeprowadzenie głosowania w obwodzie, ustalenie jego wyników, przekazanie ich do wyższej komisji wyborczej oraz podanie ich do publicznej wiadomości.

Podobne prace

Do góry