Ocena brak

Organizacja i jej otoczenie

Autor /alpinista Dodano /23.03.2011

Według J. Zieleniewskiego: Organizacja jest to system, którego uporządkowanie polega na tym, ze funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie współprzyczyniają się do prowadzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części”.

Organizacja to wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania, mająca określoną strukturę skierowaną na osiągnięcie jakiegoś celu lub celów. Względnie trwały system zróżnicowanych i skoordynowanych działań ludzkich, wykorzystujących, przekształcających i zespalających celowo ustrukturyzowany zbiór zasobów ludzkich, kapitałowych, ideowych i naturalnych, pozostających we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej i zasobami otoczenia.

Termin organizacja jest pojęciem wieloznacznym i możemy go rozumieć jako:

  1. cechę rzeczy zorganizowanych,

  2. samą rzecz,

  3. czynnościowym.

W zależności od funkcji organizację dzielimy na:

  1. administracyjne ( policja, wojsko, ONZ);

  2. gospodarcze ( UE, związki handlowe);

  3. społeczne ( stowarzyszenia, związki zawodowe);

  4. religijne ( związki wyznaniowe);
  5. non profit ( nienastawiona na osiąganie zysków) - szkoły, szpitale.

Podobne prace

Do góry