Ocena brak

Organizacja działu marketingu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.08.2011

Kryteria podziału

Dział marketingu można tworzyć według kryterium:

 • funkcji
 • produktu
 • obszaru geograficznego
 • rynków konsumenta


Organizacja funkcjonalna

Jest najczęściej wykorzystywaną formą organizacji marketingu, która polega na podziale działalności marketingowej według grup funkcji obejmujących sprzedaż, reklamę, promocję sprzedaży, badania marketingowe, planowanie produktu itp.


Zalety:

 • Prostota administracyjna
 • Przejrzystość struktury

Wady:

 • Utrudnione stosowanie tej formy organizacyjnej w firmach o dużej różnorodności produktów i rynków
 • Problemy związane ze współpracą między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Produktowa struktura organizacyjna

W firmie wytwarzającej różne produkty struktura organizacyjna powinna być zorientowana według produktów lub grup produktów. System ten nie zastępuje formy funkcjonalnej, lecz jest kolejnym poziomem zarządzania, w którym to dla poszczególnych produktów tworzy się stanowiska kierowników produktów. Ich zadaniem jest między innymi formułowanie strategii produktu, przygotowywanie rocznego planu marketingowego, współpraca z agencjami reklamowymi, gromadzenie informacji o sprzedaży produktu, nastawieniu klientów, podejmowanie decyzji dotyczących ulepszeń produktu.


Zalety:

 • Szybkie reagowanie i przystosowywanie się do sytuacji rynkowej
 • Kierownik produktu koncentruje się na danym produkcie i opracowaniu odpowiedniego marketingu mix.
 • Decyzje dotyczące produktów są szybciej i trafniej podejmowane.

Wady:

 • Często system okazuje się zbyt kosztowny, ponieważ wraz z liczbą produktów rośnie liczba kierowników, jak i innych pracowników jak np. specjalistów od reklamy, badań rynku, promocji.
 • Kierownicy produktów stają się specjalistami w zakresie swojego produktu, ale źle funkcjonuje ich współpraca z innymi działami
 • Utrudnione staje się opracowywanie ogólnokrajowej strategii

Organizacja geograficzna

Stosowana jest w firmach o bardzo dużym zasięgu przestrzennym. Czynności marketingowe łączy się według obszarów działania firmy.


Zalety:

 • Szczególnie przydatne forma w firmach operujących w regionach o odmiennych cechach.
 • Umożliwia uwzględnienie specyfiki poszczególnych obszarów.

Wady:

Organizacja zorganizowana według rynków

Przydatna w firmie oferującej swoje produkty na wielu rynkach. Klienci wyraźnie dzielą się na grupy, dlatego firma rozdziela swoją działalność marketingową w odniesieniu do wyodrębnionych segmentów rynku. Kierownicy rynków maja podobne zadania do kierowników produktów np. przygotowywanie rocznych planów dla swoich rynków.


Zalety:

 • Koncentracja na potrzebach różnych grup klientów, i dostosowywanie się do specyfiki każdej z nich.

Wady:

 • Wysoki koszty komórek marketingowych
 • Nie zawsze uzasadniona potrzeba zastosowania tej struktury, ponieważ różnice pomiędzy segmentami mogą być nieznaczne.

Organizacja macierzowa

Kombinacja struktur organizacyjnych przeznaczona dla przedsiębiorstw produkujących różne produkty, które oferują na wielu rynkach. Zawiera zalety i wady poprzednich struktur. Poza tym jest kosztowna i sprzyja powstawaniu konfliktów.


Autor: Karolina Krupa
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry