Ocena brak

Organizacja

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Organizacja: (w sensie atrybutowym/instrumentalnym, rzeczowym/instytucjonalnym, czynnościowym)

  • wg T. Kotarbińskiego to pewna całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości.

  • wg K. Bolesta-Kukułka to uporządkowany układ wzajemnie powiązanych elementów, tworzących całość dającą się wyodrębnić z otoczenia.

  • wg J. Zieleniewskiego to ludzie połączeni celami wraz z zasobami, które wykorzystują w swoim działaniu. Org. Jako twór społeczny zakreśla ramy, które są wykorzystywane do realizacji f. zarządzania.

 

Organizowanie = f. zarządzania = proces decydowania i realizacji celów, w wyniku którego powstaje struktura.

 

Struktura organizacyjna:

  • J. Zieleniewski – ogół stosunków między częściami zorganizowanej całości oraz między nimi i całością

  • T. Pszczołowski – zbiór określonych relacji zachodzących między elementami przedmiotu złożonego

  • K. Bolesta-Kukułka - wyodrębnione elementy, połączone więziami org. ( służbowymi / hierarchicznymi, funkcjonalnymi, technologicznymi i informacyjnymi ) w podsystemy (działy, oddziały, piony,...) oraz w całość podporządkowaną jednolitemu kierownictwu.

Podobne prace

Do góry