Ocena brak

ORGANICZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

CUKROWCE - węglowodany (sacharydy)

- MONOSACHARYDY (jednocukry) - cukry proste (najprostsze cukrowce rozpuszczalne w wodzie):

- TRIOZY C3

- TETROZY C4

- PENTOZY C5: ryboza, dezoksyryboza

- HEKSOZY C6: glukoza, fruktoza, galaktoza

- HEPTOZY C7

WŁAŚCIWOŚCI I ROLA MONOSACHARYDÓW:

Jednocukry charakteryzują się słodkim smakiem, dobrą rozpuszczalnością w wodzie, brakiem rozpuszczalności w rozpuszczalnikach lipidowych. Ze względu na rozpuszczalność w wodzie wpływają na ciśnienie osmotyczne komórek. Łatwo przechodzą przez błony i dlatego stanowią formę wchłaniania oraz transportu przez krew u zwierząt i człowieka. Są głównym materiałem energetycznym. Fruktoza występuje w nektarze kwiatów i wielu owocach.

- OLIGOSACHARYDY (dwucukry) - najprostsze z nich to disacharydy rozpuszczalne w wodzie:

- LAKTOZA - GLUKOZA + GALAKTOZA

- MALTOZA - GLUKOZA + GLUKOZA

- SACHAROZA - GLUKOZA + FRUKTOZA

- POLISACHARYDY (wielocukry) - są nierozpuszczalne w wodzie, więc nie mają wpływu na ciśnienie osmotyczne. Są zbudowane z kilkudziesięciu lub kilkuset cząsteczek cukrów prostych połączonych wiązaniami; funkcja zapasowa.

- SKROBIA (C6H12O6)n - jest materiałem zapasowym roślin, odkłada się w dużych ilościach w bulwach, nasionach.

- GLIKOGEN - stanowi materiał zapasowy zwierząt.

- CELULOZA - należy do podstawowych składników ściany komórkowej.

Cukrowce mają znaczenie:

- energetyczne (glukoza)

- zapasowe (skrobia, glikogen)

- budulcowe (celuloza, chityna)

TŁUSZCZOWCE - lipidy dzielimy na:

- TŁUSZCZE WŁAŚCIWE: (PROSTE)

Są estrami kwasów tłuszczowych i glicerolu. Tłuszcze te nie rozpuszczają się w wodzie. Większość tłuszczy zwierzęcych ma konsystencję stałą, podczas gdy rośliny syntetyzują głównie oleje. Większość z nich pełni funkcję zapasową, ale również funkcję termoizolacji (u kręgowców stałocieplnych).

- TŁUSZCZE ZŁOŻONE:

- FOSFOLIPIDY zawierają w swoim składzie resztę fosforanową, budują błony.

- GLIKOLIPIDY są utworzone z części lipidowej i cukrowej, tworzą warstwę na błonie komórkowej.

- WOSKI stanowią mieszaninę różnych substancji. Pełnią funkcję ochronną (zabezpieczają liście i owoce), stanowią materiał budulcowy gniazd pszczół itp.

- LIPIDY IZOPRENOWE (cholesterol), uczestniczy w tworzeniu błon biologicznych.

ZNACZENIE LIPIDÓW:

- energetyczne, zapasowe (nasiona roślin oleistych)

- termoizolacyjne (tłuszczowa warstwa podskórna)

- ochronne (woski pokrywające owoce itp.)

- budulcowe (fosfolipidy i cholesterol w błonach biologicznych)

- regulacyjne (kwasy żółciowe, witamina A i D).

- lecznicze

BIAŁKA - proteina

Podstawową jednostką budowy cząsteczki białka jest AMINOKWAS. Charakterystyczną cechą aminokwasów jest posiadanie grupy karboksylowej i aminowej oraz węgla.

Grupa karboksylowa - COOH

Grupa aminowa - NH2

COOH

|

R - C - NH2 Budowa aminokwasu

|

H

W skład białek wchodzi 20 różnych aminokwasów, które mogą łączyć się ze sobą w dowolny sposób. Aminokwasy łączą się ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi typu peptydowego. Wiązanie peptydowe powstaje przez połączenie się grupy karboksylowej jednego aminokwasu z grupą aminową drugiego aminokwasu.

Białka o podobnym składzie aminokwasowym, ale o innej kolejności ich ułożenia wykazują różną aktywność molekularną.

PODZIAŁ BIAŁEK:

- BIAŁKA PROSTE (zbudowane wyłącznie z aminokwasów). Są one składnikiem tkanek stałych i płynów ustrojowych, mięśni, mleka, nasion, tkanek oporowych.

- BIAŁKA ZŁOŻONE posiadają poza aminokwasami tzw. składniki niebiałkowe.

FUNKCJE BIAŁEK:

- ROLA BUDULCOWA - proteiny współtworzą wszystkie organella komórkowe będące składnikiem protoplastru.

- ROLA WZMACNIAJĄCA - kolagen występujący w tkance łącznej oporowej, mięśniach, ścięgnach oraz skórze właściwej nadaje im elastyczność.

- ROLA KATALITYCZNA - wszystkie katalizatory przyspieszające reakcje biochemiczne w żywych komórkach są białkami.

- ROLA TRANSPORTOWA - wiele białek błonowych spełnia rolę przenośników umożliwiających przemieszczanie odpowiednich substancji na bliskie odległości.

- ROLA LOKOMOTORYCZNA - dzięki białkom możliwy jest ruch w żywym organiźmie (np. ruch mięśni, cytoplazmy, wici plemnika).

- ROLA REGULATOROWA - białka wpływają na różnorodne procesy biochemiczne i fizjologiczne.

- ROLA NERWOWA - białka receptory umieszczone w komórkach zmysłowych są odpowiedzialne za odbiór i przesyłanie różnych sygnałów ze środowiska.

- ROLA ODPORNOŚCIOWA

Podobne prace

Do góry