Ocena brak

Organ zewnętrzny kontroli administracji. Ombudsman

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Szwecja stworzyła organ zewnętrzny kontroli administracji- Ombudsman

OMBUDSMAN—pełnomocnik parlamentu do spraw wymiaru sprawiedliwości. Powoływany był przez parlament, przyjmował skargi obywateli na działalność organów administracji z wyłączeniem rządu czyli Rady Stanu. Miał prawo przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i zwracania uwagi administracji na nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Nie przysługiwało mu natomiast prawo wydawania jakichkolwiek poleceń merytorycznych, dotyczących sposobu rozstrzygnięcia sprawy.

Podobne prace

Do góry