Ocena brak

Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego

Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011

Organami założycielskimi są takie organy państwowe które z racji swoich funkcji i zadań są w stanie dokonać stosownych analiz i podjąć odpowiednie decyzje założycielskie. Mogą nimi być:

  • naczelne (RM, ministrowie) oraz centralne organy adm państwowej (kierownicy centr urzęd pań)

  • NBP i banki państwowe (Drukarnia i Mennica Państwowa - 2 pp podlegające NBP)

  • Sejm (na podstawie odrębnych ustaw)

  • Wojewoda

Organ założycielski wydaje akt władczy o utworzeniu pp ,ma wpływ na obsadę dyrektora pp (1 -szego z nich powołuje zawsze),może go odwołać jeżeli nie spełnia on wymagań ustawowych, podejmuje decyzje o przekształceniu (łączeniu, podziale) pp.

Podobne prace

Do góry