Ocena brak

Organ adm. publicznej a „urząd”

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Organ- organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność. Organy są:

-wyodrębnione organizacyjnie;

-działają w imieniu i na rachunek danej jednostki;

-korzystają ze środków władczych;

-działają w zakresie przysługujących im kompetencji.

Organy podległe są ustawom.  

Urząd- jest to zorganizowany zespół pracowników państwowych lub samorządowych (kolektyw), przydzielony do pomocy organowi administracji i powołany do merytorycznej i technicznej obsługi tego organu.

Podobne prace

Do góry