Ocena brak

Organ a instytucja

Autor /Romek Dodano /17.08.2011

Organ państwa - każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie jej kompetencji.

Organ adm publ. (samorządowej czy rządowej) to jednostka organizacyjna, której głównym celem jest administrowanie, tzn. organizacja życia społ. zgodnie z zajmowaną przez niego pozycją (pozycja org. adm. w systemie org.) i powierzonym mu zakresem kompetencji. Organy te działają w interesie publ. i mają prawo do korzystania z władczych środków oddziaływania na inne podmioty.

Instytucja - są jej trzy znaczenia:

1. (ujęcie prakseologiczne) zorganizowany zespół ludzi, który organizuje swe działanie w sposób ciągły i zorganizowany, posiada zasoby materialne - podmiot zorganizowanego działania.

2. (znaczenie normatywne) zespół przepisów, norm, reguł; kompleks przepisów prawnych związanych ze sobą wspólnym celem i funkcjonujący, jako pewna całość normatywna, np. RIO, wojewoda.

3. (znaczenie merytoryczne) ma ona określony zakres zadań, kompetencji działania - wg przepisów.

metoda realizacji celu -> sposób, który się powtarza

Kotarbiński "traktat o dobrej robocie"

Podobne prace

Do góry